Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Het Yoga Lifestyle Center (hierna te noemen Tineke) wil gebruikers van de diensten die dit bedrijf aanbiedt en bezoekers van bijbehorende website met deze informatie op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat dit bedrijf maakt van hun persoonsgegevens. De website en diensten worden voortdurend bewerkt en verder ontwikkeld. Daaruit volgt dat ook deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig bewerkt en geactualiseerd zal worden.

Tineke Buursema, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Tineke Buursema, info@yogalifestylecenter.nl

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Tineke verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt in het verleden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Tineke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Tineke verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tineke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Het Yoga Lifestyle Center maakt gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailPoet; verzenden van nieuwsbrieven, deze nieuwsbrief bevat links en graphics waarmee zij kan zien of de newsletter geopend is in een e-mailprogramma en of er op links is geklikt. Dit gebruikt zij ter verbetering van het aanbod en voor kwaliteitsborging. Je kunt hiertegen bezwaar maken door je af te melden voor de nieuwsbrief. In elke mail bij van de nieuwsbrief vind je informatie over het afmelden.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart

Tineke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Facturatie persoonsgegevens, NAW > 7 jaar > Reden: wettelijk verplichte bewaartermijn;


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tineke.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yogalifestylecenter.nl.

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Tineke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Tineke via info@yogalifestylecenter.nl