Deelname en betaling

 • Je geeft je op voor een volledige serie op een vast moment in de week en je bent verzekerd van een plekje in de les. Kun je een keer niet, dan kun je inhalen op een ander moment.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Het Yoga Lifestyle Center is niet aansprakelijk voor blessures of ander letsel. Wanneer je medische klachten hebt, raadpleeg eerst je arts, alvorens te starten met de lessen.
 • Indien je geen gebruik maakt van het recht om deel te nemen aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • In het geval van blessures is het mogelijk om de gemiste lessen in een volgende cursus in te halen indien de blessure langer duurt dan 3 weken en vanaf de eerste week hierover contact is opgenomen.
 • Het Yoga Lifestyle Center is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke bezittingen. Laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis.
 • Lessen gaan door bij minimaal 2 deelnemers (mensen online worden meegerekend)
 • Voor nieuwe leden is het mogelijk om in te stromen in de lopende cursus. Je betaalt dan voor de resterende lessen.
 • Een tweede proefles wordt gezien als een losse les.
 • Je geeft je op voor een vast moment in de week en je bent verzekerd van een plekje in de les. Kun je een keer niet, dan is het mogelijk om een les in te halen op een ander moment. NB:
  • Een les inhalen kan alleen wanneer de gemiste les tijdig (minimaal 2 uur van tevoren) is afgemeld. 
  • Een les inhalen kan uitsluitend binnen de cursusperiode. 
  • Een les inhalen kan ook online of indien mogelijk via een opname van de les.
 • Je bent op de hoogte van de verklaring omtrent persoonsgegevens zoals omschreven op de website van het Yoga Lifestyle Center.